Trang chủ  »   Giới thiệu   »   Tin nhắn xác thực - Tin nhắn OTP - SMS OTP fast and stable

Tin nhắn xác thực - Tin nhắn OTP - SMS OTP fast and stable

Tin nhắn xác thựctin nhắn OTP, hay SMS OTP là hình thức xác thực vẫn đang được dùng phổ biến nhất vì chi phí thấp, triển khai nhanh

OTP using text message, or SMS OTP is the most popular way of authentication because of low cost and fast deployment

使用文本消息或SMS的OTP OTP是最流行的身份验证形式,因为它的成本低且部署迅速。

☑️Các mã OTP cho game, ứng dụng 

☑️Dùng tin nhắn xác thực, xác nhận lại 01 thông tin, một hành động nào đó khi thực hiện một "giao dịch"

☑️OTP dùng Voice Brandname rẻ hơn, an toàn hơn

Nhất là các lập trình viên, nhà phát triển ứng dụng cần SMS OTP xác thực độ tin cậy, hoặc chứng thực một người dùng/giao dịch, tránh SPAM, ảnh hưởng tài nguyên hệ thống

For Developers very useful to verification users via SMS OTP

Chúng tôi làm được:

We provide:

▶️Tài liệu SMS OTP, API tiếng Anh, tiếng Trung

中英文API文件

▶️Nội dung tin nhắn xác thực, tin nhắn OTP, SMS OTP bằng tiếng Anh, Tiếng Việt

Content SMS OTP in Enlish, Vietnamese

消息内容为英文和越南文

▶️Support 24/24, online 24/24

Chân thành cảm ơn và mong được phục vụ
Keep in touch or please contact with me, right now. Thank you and best regards
VTX: your trust and belief in mobile and telecom
LinkedIn | YouTube | Google Business |