Documents (Account/APIs)

▶️Chỉ đăng ký 01 lần duy nhất, ▶️chưa đến 30s có ngay tài khoản sử dụng Web-based và API sử dụng các dịch vụ (longcode SMS, brandname SMS, OTP SMS, Topup, Voice OTP, Zalo Notifications,..)

Just in 30s, only 1 time register for all services (Web-based & APIs)

Step1️⃣: Vui lòng đăng ký tài khoản tại đây

Please register account here: http://vienthongdidong.vn/dangkyonesms/ (correct email is OK)

Note (điền địa chỉ email đúng, kiểm tra email để xác thực và nhận thông tin tài khoản)

Step2️⃣Sử dụng ngay trên web: http://vienthongdidong.vn/onesms/ (use this to send Longcode SMS, Brandname SMS, Zalo Notifications)

Tại đây ta sử dụng được ngay Longcode SMS, Brandname SMS, Zalo Notifications

Step3️⃣: Các loại APIs, sample code, hướng dẫn sử dụng

Username, Password, Secretkey có khi đăng ký tài khoản ở Bước 1 ở trên (Step1 Above you have all infomation for APIs)

Let's have fun

真诚的感谢,期待合作

Please contact us

Thank you and best regards

Robert Le (Mr.) 

Mobile/Viber: 090.247.5665

   

Type API Use Case Link Document Sample Code
Sms brandname api Otp/ Verification Customer care Alert Annoucement APIs for SMS brandname
Demo JAVA Demo PHP Demo C#
Longcode api Customer care Alert Annoucement APIs for SMS Longcode
Demo JAVA Demo PHP
2-way-sms api 2 Way SMS Communication , Mobile SMS Survey , SMS Lucky Draw , Anti Fraud SMS Verification APIs for SMS Gateway
Demo JAVA
Topup api Topup to mobile phone number APIs for Topup service
Demo JAVA