Documents (Account/APIs)

▶️Chỉ đăng ký 01 lần duy nhất, ▶️chưa đến 30s có ngay tài khoản sử dụng Web-based và API sử dụng các dịch vụ (longcode SMS, brandname SMS, OTP SMS, Topup, Voice OTP, Zalo Notifications,..)

Just in 30s, only 1 time register for all services (Web-based & APIs)

Step1️⃣: Vui lòng đăng ký tài khoản tại đây

Please register account here: http://vienthongdidong.vn/dangkyonesms/ (correct email is OK)

Note (điền địa chỉ email đúng, kiểm tra email để xác thực và nhận thông tin tài khoản)

Step2️⃣Sử dụng ngay trên web: http://vienthongdidong.vn/onesms/ (use this to send Longcode SMS, Brandname SMS, Zalo Notifications)

Tại đây ta sử dụng được ngay Longcode SMS, Brandname SMS, Zalo Notifications

Step3️⃣: Các loại APIs, sample code, hướng dẫn sử dụng

Username, Password, Secretkey có khi đăng ký tài khoản ở Bước 1 ở trên (Step1 Above you have all infomation for APIs)

Let's have fun

真诚的感谢,期待合作

Chân thành cảm ơn và mong được phục vụ
Keep in touch or please contact with me, right now. Thank you and best regards
VTX: your trust and belief in mobile and telecom
LinkedIn | YouTube | Google Business | 

   

Type API Use Case Link Document Sample Code Youtube
Sms brandname api Otp/ Verification Customer care Alert Annoucement APIs for SMS brandname
Demo JAVA Demo PHP Demo C#
Demo
Longcode api Customer care Alert Annoucement APIs for SMS Longcode
Demo JAVA Demo PHP
Demo
2-way-sms api 2 Way SMS Communication , Mobile SMS Survey , SMS Lucky Draw , Anti Fraud SMS Verification APIs for SMS Gateway
Demo JAVA
Demo
Topup api Topup to mobile phone number APIs for Topup service
Demo JAVA