Tất cả bài viết liên quan

Tin nhắn quảng cáo

Hiện nay tin nhắn thương hiệu có 2 loại dịch vụ gửi tin đó là tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng, vậy thế nào là tin nhắn quảng cáo?

Lựa chọn triển khai Brandname SMS

Brandname SMS là một công cụ tuyệt vời, rất hữu ích cho doanh nghiệp khai thác triệt để lợi thế trong việc quảng bá, chăm sóc khách hàng. Hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này..