Tất cả bài viết liên quan

Tin nhắn quảng cáo

Hiện nay tin nhắn thương hiệu có 2 loại dịch vụ gửi tin đó là tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng, vậy thế nào là tin nhắn quảng cáo?

Tin nhắn chăm sóc khách hàng

Như chúng ta đã biết Tin nhắn thương hiệu (Brandname SMS) bao gồm tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng. Thế nhưng đâu là sự khác biệt giữa 2 loại tin nhắn này?