Tất cả bài viết liên quan

Tiếp thị trên điện thoại di động

Theo Mobile Marketing Association (MMA) : Mobile Marketing là một tập hợp các hoạt động cho phép các tổ chức giao tiếp và thu hút khách hàng của mình bằng cách tương tác và kết nối thông qua bất kỳ thiết bị di động hoặc mạng.

Giải pháp tiếp thị số dành cho doanh nghiệp

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế thị trường, tiếp thị là công cụ đắc lực cho các Doanh nghiệp trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng khả năng nhận diện thương hiệu, tăng doanh số và mục tiêu cuối cùng là tăng lợi nhuận.