Tất cả bài viết liên quan

Chiến lược Marketing đến

Các bà mẹ “thế hệ Y” là một đối tượng hấp dẫn đối với các nhà tiếp thị trên di động, vì vậy các thương hiệu cần phải đẩy mạnh việc cung cấp phiếu giảm giá

Tiếp thị trên điện thoại di động

Theo Mobile Marketing Association (MMA) : Mobile Marketing là một tập hợp các hoạt động cho phép các tổ chức giao tiếp và thu hút khách hàng của mình bằng cách tương tác và kết nối thông qua bất kỳ thiết bị di động hoặc mạng.