Tất cả bài viết liên quan

Tin nhắn chăm sóc khách hàng

Như chúng ta đã biết Tin nhắn thương hiệu (Brandname SMS) bao gồm tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng. Thế nhưng đâu là sự khác biệt giữa 2 loại tin nhắn này?