Trang chủ  »   Dịch vụ   »   Điều chỉnh tỷ lệ % mạng MobiFone hưởng (01/11/2016) & phí MT vượt trội mạng Viettel (01/10/2016)

Điều chỉnh tỷ lệ % mạng MobiFone hưởng (01/11/2016) & phí MT vượt trội mạng Viettel (01/10/2016)

1. Điều chỉnh tỷ lệ % nhà mạng MobiFone hưởng - áp dụng từ 01/11/2016

Hiện nay, căn cứ theo thông báo của Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone - Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone về việc điều chỉnh tỉ lệ phân chia doanh thu dịch vụ nội dung cung cấp qua số truy nhập 6/7/8XXX, chúng tôi xin gửi đến Quý đối tác tỷ lệ phân chia doanh thu mới mà MobiFone hưởng

TT

Đầu số

Tỷ lệ PCDT hiện hành

Tỷ lệ PCDT điều chỉnh

1

X0XX

26%

21%

2

X1XX

32%

27%

 

2. Điều chỉnh phí MT vượt trội mạng Viettel - áp dụng từ 01/10/2016

- Phí bản tin MT không có bản tin MO tương ứng: 1.000đ/sms (mức phí cũ: 600đ/sms)

- Phí bản tin MT vượt ngoài hạn mức: 1.000đ/sms (mức phí cũ: 600đ/sms)