Dự án tiêu biểu

Nhắn tin kích hoạt - Viettorent
Nhắn tin kích hoạt - Viettorent

Nhắn tin SMS để kích hoạt tài khoản và ủng hộ viettorrent.vn để sử dụng các chức năng của một thành viên chính thức như download nhiều hơn với tốc độ nhanh hơn

Tích lũy điểm - Abbott
Tích lũy điểm - Abbott

Nhắn tin SMS để tích lũy điểm theo từng sản phẩm, hệ thống sẽ tự động cộng dồn điểm. Đến khi khách hàng đủ điểm thưởng Abbott