Dự án tiêu biểu

Tích lũy điểm - Abbott
Tích lũy điểm - Abbott

Nhắn tin SMS để tích lũy điểm theo từng sản phẩm, hệ thống sẽ tự động cộng dồn điểm. Đến khi khách hàng đủ điểm thưởng Abbott